Novosti

Održana XLI sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


06.04.2017

6. 04. 2017. s početkom u 19,00 sati, pod predsjedanjem predsjednika Prospera Vlahovića, održana je 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Prije početka sjednice vijećnici i ostali nazočni na sjednici Vijeća minutom šutnje odali su počast preminulom Nikoli Šimunoviću. Na početku sjednice jednoglasno (sa 12 glasova "za"), uz također jednoglasno prethodno prihvaćene tri dopune, prihvaćen je Dnevni red, te usvojen Zapisnik sa prethodne (40.) sjednice Vijeća, a zatim su slijedom poslovničkih odredbi, vijećnici Gradonačelniku postavljali vijećnička pitanja, na koje je on sa svojim suradnicima odgovarao. U nastavku, vijećnici su jednoglasno prihvatili Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada za razdoblje srpanj - prosinac 2016. godine (Izvješće se nalazi na linku "Važniji opći i drugi akti, podlinku "Akti Gradonačelnika, o. p.) te donijelo Odluku o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja sa Grada Staroga Grada na Dom za starije i nemoćne osobe Stari Grad. Ova Odluka donesena je s obzirom na okolnost da je prethodno Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na sjednici održanoj 29.03. 2017. donijela Odluku o prihvaćanju i davanju na korištenje objekta Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad, Domu za starije i nemoćne osobe Split, nakon čega slijedi sklapanje ugovora između dva Doma o uređivanju međusobnih odnosa. S obzirom na izneseno, potrebno je knjigovodstvenu vrijednost radova i opreme isknjižiti iz poslovnih knjiga Grada te uknjižiti u poslovne knjige Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad, kako bi oba Doma bila u mogućnosti potpisati predmetni ugovor. U nastavku sjednice, Vijeće je sa 12 glasova „za“ donijelo Odluku kojom se projekt: „Izgradnja zamjenskog plažnog objekta „Bonj“ na gradskom kupalištu u Starome Gradu“ prihvaća kao kapitalni projekt od interesa za Grad Stari Grad. Donošenjem ove Odluke stječu se pravne pretpostavke za sklapanje Ugovora u (su) financiranju predmetnog projekta iz sredstava iz udjela u porezu na dohodak namijenjenih financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke, a sukladno ranije donesenoj Odluci Gradskog vijeća kojom su utvrđeni kapitalni projekti od interesa za razvoj Grada Staroga Grada te Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara, sklopljenog između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i jedinica lokalne samouprave otoka Hvara. Vrijednost projekta je 3.700.000,00 kuna,a iz sredstava iz udjela u porezu na dohodak namijenjenih financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka planira se osigurati iznos od 2.000.000,00 kuna. Slijedom predstojećih lokalnih izbora koji će se održati 21. 05. 2017. godine, Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Staroga Grada, koji će se sukladno Odluci o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora, održati istovremeno s održavanjem lokalnih izbora, na dan 21. 05. 2017. godine (nedjelja) u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. Vijeće je, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja također jednoglasno imenovalo Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Staroga Grada koje, sukladno citiranoj Odluci čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Uz određeni broj primjedbi koje se uglavnom odnose na dijelove teksta i grafike Elaborata Plana zaštite od požara Grada Staroga Grada i Elaborata Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, izrađenih od Društva „ZAST, d.o.o. – Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline, na koje je prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Inspektorata unutarnjih poslova, u kojima neki od relevantnih podataka nisu ažurirani i koje je potrebno uskladiti sa stvarnim stanjem, Vijeće je sa 11 glasova „za“ i jednim suzdržanim glasom donijelo Odluku o donošenju Plana zaštite od požara Grada Staroga Grada. U nastavku sjednice Vijeće je sa 12 glasova „za“ donijelo Odluku kojom se prihvaća Povelja o suradnji i prijateljstvu Grada Staroga Grada i Općine Šolta, kao rezultat dobre dugogodišnje suradnje između dvije jedinice lokalne samouprave. Vijeće je jednoglasno prihvatilo pismo namjere Vicka Šoljana kojom ovaj legendarni športski djelatnik, „otac Starogradskog maratona“ i dobitnik gotovo svih mogućih športskih priznanja i visokih državnih odličja za izvanredne zasluge u športu Republike Hrvatske i član američke „Hall of Fame (Kuće slavnih) u Fort Lauerdalleu u SAD, kao svoju ostavštinu rodnome gradu i budućim generacijama Grada Staroga Grada želi pokloniti športsku dvoranu te za tu namjeru osigurava iznos od 5.000.000,00 kuna. Prema pismu namjere, dvorana bi bila dimenzija rukometnog igrališta i koristila bi se za potrebe Osnovne škole Petra Hektorovića kao i za potrebe športskih društava i rekreativaca sa područja grada Staroga Grada. Na kraju sjednice, Vijeće je primilo k znanju izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2017. godini iz koje je za potrebe iskopa morskog dna u Starogradskoj luci utrošen iznos od 80.000,00 kuna.


Svi opći i pojedinačni akti doneseni na današnjoj sjednici Gradskog vijeća bit će objavljeni na odgovarajućim linkovima na ovoj internetskoj stranici i u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 5/17.

developed by Nove vibracije