Novosti

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja luke nautičkog turizma Račice i kontaktne zone


15.03.2017

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, broj 153/13), Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada o b j a v l j u j eO B A V I J E S T
o izradi Urbanističkog plana uređenja luke nautičkog turizma
Račice i kontaktne zone


Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja luke nautičkog turizma Račice i kontaktne zone objavljena je u „Službenom glasniku Grada Starog Grada“, broj 3/17, od 10. ožujka 2017. godine, a stupila je na snagu 18. ožujka 2017. godine.

Tekst Odluke također je objavljen na internetskoj stranici Grada Staroga Grada www.stari-grad.hr, na linku „Prostorni planovi“, podlinku „Ostali prostorni planovi“.

Detaljnije obavijesti i informacije o izradi Plana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada (Tajništvo) na tel. 021 766 322.

 

 

developed by Nove vibracije