Novosti

Počeci trajektnog prijevoza na Jadranu - trajekti Hvaranka i Ero


11.03.2017

Povodom fotografije objavljene na Faros news-u evo nekoliko informacija. Na fotografiji su trajekti Hvaranka riječke Jadrolinije (u dolasku) i Ero Obalne plovidbe iz Splita (u odlasku). Fotografija je snimljena (vjerovatno) 1968. ili 1969. godine, budući da su se u to vrijeme, kada je trajektni prijevoz počeo zamijenijivati klasnični brodski prijevoz, dnevno održavale dvije trajektne linije za Split, koje su održavala rečena dva brodara . 1971. Obalna plovidba (u čijem su vlasništvu nešto kasnije bila još dva trajekta: Slaven i Loda koji su također održavli liniju Split-Stari Grad)) prodala je trajekt Ero riječkoj Jadroliniji, a ova ga je prebacila na liniju za Supetar, te kasnije i preuredila zamijenivši mu drveno nadgrađe novim. Ero je plovio i na liniji Sumartin-Makarska. Hvaranka je svoj životni vijek završila 1994. u brodogradilištu u Puli (izrezana), a Ero 2009. kada je prodan jednoj talijanskoj tvrtci za staro željezo.

developed by Nove vibracije