Novosti

Održana XL sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


10.03.2017

9.03. 2017. godine s početkom u 18,00 sati, pod predsjedanjem predsjednika Prospera Vlahovića održana je u Gradskoj vijećnici u Starome Gradu 40. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Nakon jednoglasnog (sa 12 glasova "za") prihvaćanja predloženog Dnevnog reda (uz jednu također jednoglasno prihvaćenu prethodnu izmjenu i dopunu) te usvajanja Zapisnika sa prethodne 39. sjednice Vijeća, vijećnici su ustaljenim poslovničkim redom gradonačelniku postavljali vijećnička pitanja na koja je gradonačelnik usmeno odgovarao na samoj sjednici Vijeća. U nastavku sjednice, nakon uvodnog obrazloženje i pojašnjenja gradonačelnika kao ovlaštenog predlagatelja, uz objedinjenu raspravu po sve tri točke Dnevnog reda, uz prethodno pribavljeno očitovanej Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, odvojenim glasovanjem po svakoj točci, sa 12 glasova "za" Vijeće je donijelo: Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad (donesenu na prethodnoj sjednici Vijeća), Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Stari Grad za davanje na besplatno korištenje objekta Doma, te Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Stari Grad za prijenos sredstava. Uz prethodno uvodno izlaganje predlagatelja, te uz pribavljeno očitovanje nadležnih radnih tijela - Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost i Gradskog urbanističkog odbora, a nakon podulje rasprave, Vijeće je glasovanjem sa 7 glasova "za" 3 glasa "protiv" i 2 suzdržana glasa donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja luke nautičkog turizma Račice i kontaktne zone. Na kraju sjednice,  na prijedlog nadležnog radnog tijela - Odbora za izbor i imenovanja, a po zahtjevu tajbništva Splitsko-dalmatinske županije i uz prethodno pribavlejno očitovanje Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, Vijeće je sa 12 glasova "za" utvrdilo po jednog kandidatea za imenovanje suca porotnika i suca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu. Kandidati su: Damir Carić umirovljeni diplomirani pravnik iz Staroga Grada i Matko Roić umirovljeni prosvjetni radnik (nastavnik) iz Staroga Grada.

 

Opći i drugi akti doneseni na 40. sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada bit će objavljeni u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 3/17, te na linku "Važniji opći i drugi akti", podlinku "Akti Gradskog vijeća".,a Odluka o izradi UPU-a Račice i kontaktne zone bit će objavljena i na linku "Prostorno planiranje", podlinku "Ostali prostorni planovi".

developed by Nove vibracije