Novosti

Natječaj za prijam u službu vježbenika/ice na određeno vijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada


17.02.2017

U "Narodnim novinama", broj 5/17 od 15. 02. 2017. - "Oglasni dio", objavljen je Natječaj za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za obavljanje poslova II kategorije za osposobljavanje za radno mjesto višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i imovinskopravne poslove, na određeno vrijeme - 12 mjeseci s punim radnim vremenom, radi obavljanja vježbeničke prakse - 1 izvršitelj/ica.

Rok za dosatvu prijava je 15 dana od dana objave Natječaja u "Narodnim novinama", tj. zaključno do 2. 03. 2017. Cjeloviti tekst Natječaja možete naći na linku "Obavijesti, oglasi, natječaji.

 

Na linku "Obavijest, oglasi, natječaji"  navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za čije se osposobljavanje vježbenik prima, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremu provjere. Na web stranici Grada Staroga Grada i na oglasnoj ploči Grada Staroga Grada objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i to pet dana prije održavanja provjere.

 

 

 

 

 

developed by Nove vibracije