Novosti

ZAKRPAJ.to - nova mogućnost prijave komunalnih problema putem web servisa


21.07.2016

Grad Stari Grad nudi svojim građanima novu mogućnost prijave komunalnih problema putem WebServisa za upravljanje komunalnim prijavama ZAKRPAJ.to.

ZAKRPAJ.to je moderan i učinkovit alat za evidenciju i upravljanje pristiglih prijava komunalnih problema. Probleme koje, inače, uočavaju komunalni redari i zaposlenici grada, moguće je prijaviti jednostavno i potpuno određeno položajem na terenu, slikom i opisom.

Prijaviti je moguće na dva načina:
• pametnim telefonom - na terenu
• računalom - na karti

 

Najjednostavnija prijava je putem pametnih telefona korištenje aplikacije

ZAKRPAJ.to:
1. Opiši problem
2. Slikaj
3. Šalji!


Računalom se prijavljuje na internetskoj stranici www.zakrpaj.to, na način da se u odabiru grada odabere Stari Grad i klikne na gumb karta.

Sve prijave (rupe na cesti, napuštena vozila, pokvarene žarulje javne rasvjete, grafiti, razbijene klupice u parku, slomljene grane itd.) biti će vidljive komunalnim službama Grada Starog Grada, ali i svim ostalim posjetiteljima WebServisa ZAKRPAJ.to. Osim što će, nadležne službe Grada Staroga Grada voditi bolju evidenciju svih prijava, građani će imati uvid u dinamiku rješavanja njihovih, ali i svih ostalih prijava.
Nadamo se da će se ovom uslugom povećati interakcija između građana i Grada Staroga Grada, da će se povećati transparentnost u radu lokalne samouprave, ali i ubrzati postupak otklanjanja problema od prijave do rješavanja.
 

developed by Nove vibracije