Novosti

Udruga gradova RH - Opća vizualizacija proračuna jedinica lokalne i područne samouprave


21.07.2016

U cilju povećanja transparentnosti proračuna svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Udruga gradova RH je vizualizacijama proračuna posjetiteljima omogućila interaktivno pregledavanje rashode svih gradova, općina i županija prema namjeni (funkcijska klasifikacija) u razdoblju od 2010-2015. godine. Na Općoj vizualizaciji (u prilogu) inicijalno se prikazuju ukupni rashodi svih gradova, općina i županija za sve namjene pobrojane u funkcijskoj klasifikaciji. Na njoj je moguće pregledavati podatke o izvršenju proračuna:
– Kumulativno za sve gradove, općine i županije
– Kumulativno za sve gradove
– Kumulativno za sve općine
– Kumulativno za sve županije
– i pojedinačno za svaki grad, općinu i županiju.

 

Opća vizualizacija proračuna dostupna je na javascript:void(0);/*1469185662396*/

developed by Nove vibracije