Novosti

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2016.g.


14.07.2016

Upravni odjel za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije taspisao je dana 12. 07. 2016. godine Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2016. godini.

 

Detaljnije informacije o Natječaju s potrebnim obrascima za prijavu možete naći na internetskoj stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr javascript:void(0);/*1468568376929*/

developed by Nove vibracije