Novosti

30. 04. - Nacionalni dan hitne medicinske pomoći


29.04.2016

U Republici Hrvatskoj danas se obilježava Nacionalni dan hitne medicinke pomoći. Hitna medicinska pomoć (HMP) je posebna oblast zdravstvene zaštite na primarnoj razini, koja se organizira u cilju poduzimanja neophodne i neodložne medicinske intervencije, čijim bi se nepoduzimanjem teže narušilo zdravlje ili izazvalo trajno oštećenje zdravlja i ugrozio život bolesnika. Hitna medicinska pomoć, na globalnoj razini, provodi se u skladu sa zakonom i propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

 

Kada zatražiti intervenciju HMP i duge upute u svezi sa HMP možete naći na javascript:void(0);/*1461999672784*/

developed by Nove vibracije