Novosti

Zbrinjavanje ektroničkog otpada na "naš" način


29.04.2016

Stara računala, printeri (pisači), i ostala informatička oprema smatraju se elektroničkim otpadom (EE otpad). Elektronički otpad zbrinjava se odvojeno od ostalih vrsta otpada, a u RH postoje i centri za njegovo prikupljanje i zbronjavanje. Više o tome na javascript:void(0);/*1461998822885*/

 

 

Evo jedne fotografije koja prikazuje način "zbrinjavanje" elektroničkog otpada u našoj sredini. Za nešto drugačije zbrinjavanje jednog od "eksponata" - sintesajzera  pobrinuo se nepoznat netko. Naime, rečeni sintesajzer već je u večernjim satima netragom nestao.

developed by Nove vibracije