Novosti

Javni natječaj za prijam u službu službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu - viši stručni suradnik za financije i proračun


26.04.2016

Dana 22. 04. 2016. godine u "Narodnom novinama - Oglasni dio", broj 37, pod rednim brojem 21. objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada - viši stručni suradnik za financije i proračun - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme. Cjelovit tekst Javnog natječaja možete naći na web stranici "Narodnih novina"javascript:void(0);/*1461583774043*/ i na ovoj web stranici, linku "Obavijesti, oglasi, natječaji" , na kojoj su, uz tekst Natječaja objavjeni i obvezatni prilozi: Opis poslova i podaci o plaći; Način obavljanja prethodne provjere i sposobnosti kandidata; Pravni i drugi izvori za pripremu provjere kandidata.

Rok za dostavu prijava je do 2. 05. 2016. godine.

developed by Nove vibracije