Novosti

Održana XXIX sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


26.04.2016

U prostorijama Gradske vijećnice u Starome Gradu, s početkom u 18,30 sati, pod predsjedanjem predsjednika Prospera Vlahovića održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Nakon jednoglasnog prihvaćanja Dnevnog reda s prethodno izmijenjenim redoslijedom, i Zapisnika sa prethodne 28. sjednice Vijeća, Vijećnici s raspravljali o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Široki rat. Amandmanom vijećnika s kojim se suglasio Gradonačelnik kao ovlašteni predlagatelj Odluke, nije prihvaćeno u Prijedlogu Odluke predloženo brisanje odredbe članka 12. stavka 4. važeće Odluke o donošenju PUP-a Široki rat , kojom nije dopuštena izgradnja građevina koje se grade kao poluugrađene ili grupne (u nizu). Budući da se predmetnim amandmanom mijenja Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana, a time i Konačni prijedlog Plana (tekstualni dio-odredbe za provođenje), Vijeće ima zakonsku obvezu postupiti na način da će donošenju Odluke odnosno Plana pristupiti nakon što na predmetni amandman pribavi suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U raspravi po Izvješću o pripremi sezone 2016. koji je po zaključku Vijeća izradila Turistička zajednica grada Starog Grada i koji je nakon poduže rasprave primljen k znanju, jednoglasno je (sa 8 glasova "za") donesen zaključak o potrebi ranijeg odnosno pravovremenog raspravljanja o ovoj temi (prosinac/siječaj) na način da se analiza prethodne i priprema naredne turističke sezone raspravljaju na posebnoj - tematskoj sjednici Vijeća. Uz kraću raspravu Vijeće je također jednoglasno donijelo Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Staroga Grada i grčke otočke općine Paros, čiji su preci pred 2400 godina na mjestu današnjeg Staroga Grada osnovali Faros - prvi neovisni grad- polis na istočnom (hrvatskom) dijelu Jadrana. Tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji identičan je tekstu kojega su u Bruxellesu 4. 04. 2016. godine potpisali Gradonačelnik Grada Staroga Grada Vinko Maroević i gradonačelnik Parikije (otočkog središta Parosa) Markos I. Koveos.Također jednoglasno Vijeće je donijelo Odluku o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu, kojoj su već ranije pristupili Grad Hvar, Općina Jelsa) Grad Visa i Grad Komiža, a u postupku donošenja iste odluke su Općina Sućuraj i Općina Šolta. Sa 6. glasova "za" i dva suzdržana glasa donesena je Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Starome Gradu, kojom je ulici koja spaja trg Tvrdalj Petra Hektorovića s ulicom Petra Scutterija, u prigodi obilježavanja 240 godišnjice utemeljenja Farosa, dano ime grčkog otoka Parosa. Jednoglasnim zaključkom Vijeće je dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta Muzeja Staroga Grada kojim se Statut usklađnuje s novim Zakonom o muzejima. Zbog promjene u redosljedu raspravljanja po prihvaćenim točkama Dnevnog reda vijećnička pitanja na koja je odgovarao Gradonačelnik sa suradnicima, postavljana su na kraju sjednice Vijeća.

 

Akti doneseni na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada objavit će se u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 5/16 i na ovoj web stranici, na linku "Važniji opći i drugi akti", podlinku "Akti Gradskog vijeća.

developed by Nove vibracije