Novosti

VK Faros Stari Grad - Poziv na Skupštinu za 9.04. (subota)


05.04.2016

Javni poziv na
REDOVNU SKUPŠTINU
VK FAROS – STARI GRAD


Pozivamo sve članove i simpatizere, te predstavnike lokalne vlasti na redovnu skupštinu VK Faros – Stari Grad, koja će se održati:
u Gradskoj Čitovnici, u subotu 09. travnja 2016.godine, s početkom u 20:30 sati

Prijedlog dnevnog reda:


1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
1.1. Radnog Predsjedništva
1.2. Verifikacijske komisije
1.3. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Verifikacijske komisije
3. Usvajanje Dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika izborne skupštine održane 30. kolovoza 2016.godine
5. Izvješća:
5.1. Predsjednika o radu Predsjedništva
5.2. Tajnika o radu i financijskom poslovanju Kluba
5.3. Trenera o rezultatima i akcijama u proteklom periodu
6. Diskusija i usvajanje izvješća
7. Prijedlozi:
7.1. Proslava 55. godina od osnutka Kluba u suradnji sa PK For, u sklopu proslave 2400 godina grada Starog Grada
7.2. Plan rada za 2016. godinu
7.3. Program natjecanja za ljeto 2016. godine
8. Diskusija i usvajanje prijedloga
9. Razno i zaključci

 

Napomena: uplata članarine za 2016. godinu u prostoriji Gradske Čitovnice prije početka Skupštine.

 


Za Predsjedništvo
Josip Jakelić
predsjednik

developed by Nove vibracije