Novosti

7. 04. Hvar - predavanje o eko - poljoprivredi - Predavač: mr.sc. Marija Ševar


05.04.2016

U četvrtak, 07. travnja 2016. u Hvaru u Gradskoj loggi održat će se PREDAVANJE O EKO UZGOJU PREDAVAČ: mr.sc. Marija Ševar, jedna od najvećih stručnjakinja u RH na području ekološke proizvodnje. Početak je u 19:30 h. 

 


SPECIJALNOSTI U STRUCI


• Kontrola i certificiranje biljnog materijala za izvoz,
• Zdravstvena kontrola proizvodnje sadnog materijala i sjemenskih usjeva,
• Laboratorijska kontrola bolesti sjemena,
• Rad na izvještajno prognoznim poslovima za zaštitu bilja,
• Ekološka poljoprivredna proizvodnja
USAVRŠAVANJE
• Tečaj praktične izrade biološko-dinamičkih i kompostnih pripravaka pohađala u Mäusdorfu (Njemačka) kod dr. Christiana von Wistinghausena, 2003.,
• U sklopu projekta LAW-84 „Održiva proizvodnja voća i povrća na zapadnom Balkanu“ završila tečaj „Organizacija i vođenje poljoprivredno savjetodavnog centra“ u Insitutu za mediteransku poljoprivredu CIHEAM Bari, 2004.,
• Tečaj „Dizajniranje ekološkog gospodarstva“ u organizaciji „Avalon-a“ i „Ecologica-e“, pod vodstvom mr. sc. Gerarda Oomena, Ivanić Grad, 2004.
• U sklopu projekta ICEA Bologna završila tečaj „Kontrola i certificiranje ekoloških poljoprivrednih proizvoda“ u Zagrebu, 2005.,
• Prvi stupanj tečaja biološko-dinamičkog uzgoja zdrave hrane prema programu prof. Ivana Bašića, u organizaciji Društva za biološko-dinamičko gospodarenje, Ludbreg, 2006.,
• U sklopu projekta BIO-84 „Edukacija stručnjaka za ekološku poljoprivredu kao potpora ruralnom razvoju i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe“ završila tečaj u Institutu za mediteransku poljoprivredu CIHEAM Bari, 2007.
• Učešće na radionicama i edukacijama: UNOPS i UNDP; Radionica o ekološkom maslinarstvu, svibanj 2003. u Jurlinovim dvorima; Ecologica i Avalon (7); Eko-Zadar (5); Biotechnicon (1); Biocroatia (6); FAO (15); BIOPA; HZPSS; Živa zemlja; COAST; NATURA 2000

OBJAVILA JE PREKO 80 STRUČNIH RADOVA, MEĐU KOJIMA IZDVAJAMO:
- Koraci do ekoznaka za ljekovito i aromatično bilje
- Prednosti ekološkog maslinarstva
- Zaštita maslina u ekološkoj proizvodnji
- Koraci do ekoznaka za maslinovo ulje
- Koraci do ekomarkice za med i druge pčelinje proizvode
- Koraci do ekoznaka za vino i dr.

developed by Nove vibracije