Novosti

Dan zdravlja - 07. travnja


03.04.2016

Mjesec TRAVANJ je mjesec zdravlja koje će Crveni križ Hvar obilježiti na više načina. Jedan od termina je 07.04. 2016. godine Međunarodni Dan zdravlja, povodom kojeg će se održati predavanje u Starome Gradu -Dnevni boravak, 06.04. (srijeda) u 11:30 sati. Gost: psihologinja Linda Veronika, suradnica Crvenog križa Hvar iz udruge “Palijativa“. Udruga za palijativnu skrb Split u suradnji sa Crvenim križem Hvar već realizira planirane aktivnosti poput predavanja, radionica itd. Predavanje ''Komunikacija sa oboljelima i članovima njihovih obitelji'' vrlo je zanimljiva tema koju će se prezentirati korisnicama Dnevnog boravka, zaposlenicima i onima koje ta tema zanima. Veselimo se ponovnom druženju sa svima vama.

 

Maja Budrović 

developed by Nove vibracije