Novosti

Izvješće sa javnog uvida (javne rasprave) o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Široki rat


21.02.2016

Sukladno obvezi iz članka 102. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju, na ovoj web stranici, na linku "Prostorno planiranje", podlinku "Ostali prostorni planovi" objavljeno je Izvješće sa javnog uvida/javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Široki rat. Isto izvješće objavljeno je i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja, na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja javascript:void(0);/*1456143528648*/

developed by Nove vibracije