Novosti

Obnovljena je glavna kapela u Crkvi sv. Stjepana


16.02.2016

Radovi su započeli u mjesecu svibnju i trajali su do ovih dana jer se paralelno radilo i na građevinskoj sanaciji Sv. Nikole. Prvo se s vanjske strane glavnog broda konsolidirala kamena konzola (grundol) i zavario olovni lim, pošto je na tom mjestu u crkvi prodirala voda. Potom su se otukle nestabilne fuge, te nanovo fugirale.Taj je dio pročelja ispran pod pritiskom kako bi se skinula prljavština. Na dijelu gdje je glavna kapela postavljen je novi bakreni oluk.U unutrašnjosti crkve je kroz čitav glavni brod ugrađena karbonska traka kako bi se stabilizirala statika i zaustavilo širenje pukotina iznad tjemena lukova. Karbonske trake ugrađene su i u glavnom svetištu jer su tu pukotine bile najveće. Pukotine su se protezale od temelja, preko svoda glavnog oltara, te su se prebacile i na bočne kapele. One su sanirane injektiranjem. S vanjske strane ugrađene su inox zatege kako bi čitavu kapelu konsolidiralo i povezalo s glavnim brodom.U tom je dijelu došlo do najvećeg odvajanja. Pretpostavlja se radi različite nivelacije terena ili zbog toga što je glavna kapela sjela preko antičke građevine (bedema Farosa?). Potom se u svodu otukla žbuka i ugradila karbonska mreža kako bi se statika stabilizirala. Radove građevinske sanacije pratili su profesori i studenti Umjetničke akademije iz Splita. Prvo su očistili čitavu kapelu, sanirali štukature i zaštitili evanđeliste talijanskog slikara Antonia Zukara. Nakon što je građevinska sanacija glavne kapele završena oni su temeljnom bojom obojali sanirane dijelove, restaurirali štukature i ponovno nanijeli plavu boju oko evanđelista. Kapeli je vračen izgled iz vremena kompletnog bojanja crkve 1962. godine, čega se sigurno sječaju naši stariji župljani. Ako ove godine budu odobrena sredstva Ministarstva kulture, slikarije u glavnoj kapeli bi se retuširale i time bi kapela dobila originalni izgled.Na kraju smo bili zatečeni neplaniranim radovima i neugodnim troškom oko kompletne izmjene instalacije koja je bila dotrajala. Postavljena je potpuno nova instalacija i to: elektroinstalacije, vatrodojavna i protuprovalna instalacija te novo ozvučenje.


Tekst sastavio Vinko Tarbušković

developed by Nove vibracije