Novosti

11. 02. 2016. - održana XXVII sjednica Gradskog vijeća


11.02.2016

Pod predsjedanjem predsjednika Prospera Vlahovića, 11. 02. 2016. s početkom u 18:00 sati održana je u Gradskoj vijećnici u Starome Gradu 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Nakon prihvaćanja predloženog Dnevnog reda (sa tri dopunske točke) i postavljenih vijećničkih pitanja na koje je odgovarao gradonačelnik Vinko Mareović sa suradnicima, te usvojenog Zapisnika sa prethodne sjednice, vijećnici su glasovanjem sa 8 glasova "za" (koliko ih je i bilo nazočno na sjednici Vijeća, o.p.) donijeli Program rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 2016. godinu. Također sa 8 glasova "za" vijeće je donijelo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Staroga Grada za 2015., Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Staroga Grada za 2016. godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za razdoblje od 2016. do 2019. U nastavku sjednice, vijećnici su sa 8 glasova "za" donijeli Zaključak kojim su za 2016. utvrđeni prioriteti izrade prostornih planova na području Grada Staroga Grada. U dijelu sjednice koji se odnosio na dopune Dnevnog reda, glasovanjem sa 8 glasova "za" Vijeće je donijelo: Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2015. i 2016. godinu (dvije odluke, o.p.) i Odluku o određivanju djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Staroga Grada u zgradi putničkog terminala na trajektnom pristaništu (Luka Stari Grad) u Starome Gradu.

 

 

Svi opći i pojedinačni akti doneseni na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada bit će objavljeni na ovoj web stranici, na linku "Važniji opći i drugi akti", podlinku "Akti Gradskog vijeća" i u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 2/16.

 

 

developed by Nove vibracije