Novosti

Radionice spašavanja na vodi određene na otoku Hvaru


18.11.2015

Dana 17 i 18.11.2015 u organizaciji GDCK Hvar održane su radionice u sklopu projekta „Sigurnost na vodi“ službe spašavanja života i djelovanja u kriznim situacijama HCK.
Skupine koje su uključene u program su djeca u vrtićima i djeca u IV.razredima osnovnih škola.
Prvi ciklus je odrađen u Hvaru(Djećji vrtić Anđela Božitković i Osnovna škola).
Drugi ciklus je odrađen u Starom Gradu (Djećji vrtić Sardelice i Osnovna škola Petar Hektorović ).
Treći ciklus je odrađen u Jelsi (Djećji vrtić i Osnovna škola).
Cilj radionica je da se djecu i učenike upozna sa opasnostima na vodi i samim time da se podigne razina svijesti o opasnostima i poveća sigurnost djece, posebno one koja su svakodnevno izložena vodenom okruženju,te su stoga i podložna većem riziku od nesreća na vodi.
Edukatorice HCK iz Splita,Tanja i Tea Marinković, su održale radionice koje su se sastojale od teorijskog i praktičnog dijela.
U teorijskom dijelu se sudionike upoznalo sa rizicima i opasnostima na kupalištima;zatim ih se upoznalo sa načinima prevencije čime se na određeni način osigurava bezbrižna i sigurna zabava djece na kupalištima.
U praktičnom djelu radionice sudionici su se imali prilike susresti i koristiti opremu za spašavanje : dalekozor;megafon,plutača ,radio stanica.
Edukatorice su napravile prigodni skeč u kojem su sudjelovali učenici i djeca,te su tom prigodom mogli primijeniti stečena znanja. Djeca su vrlo aktivno sudjelovala u prezentacijama čime je potvrđena kvaliteta ali i potreba ovakvih radionica.

developed by Nove vibracije