Novosti

Izrađena Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradsko polje


11.11.2015

Izrađena je Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradsko polje, koja ima za cilj definirati mjere za njegovu zaštitu i unapređenje, odrediti uvjete uređenja i korištenja prostora te provedbe zahvata unutar Polja. Temeljem relevantnih parametara iz predmetne Konzervatorske podloge, pristupit će se izradi i donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada i Prostornog plana uređenja Općine Jelsa, kojim će se definirati mjere za zaštitu i unapređenje kulturnog krajolika Starogradskog polja, odrediti uvjeti uređenja i korištenja prostora te provedba zahvata unutar Polja.

 

Izrađivači Konzervatorske podloge su: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet i 4 GRADA DRAGODID, Komiža.

developed by Nove vibracije