Novosti

Započet postupak javne nabave za opskrbu Grada Staroga Grada električnom energijom


11.11.2015

Stručna služba Grada Staroga Grada pokrenula je postupak javne nabave bagetelne vrijednosti za predmet nabave: opskrba električnom energijom Grada Staroga Grada za 2016. godinu. Poziv za dostavu ponuda dostavljen je na adresu triju gospodarskih subjekata i istovremeno objavljen na ovoj internetskoj stranici na linku "Javna nabava". Rok za dostavu ponuda (bez obzira na način dostave) je: 26. 11. 2015. godine do 12:00 sati.

developed by Nove vibracije