Novosti

9. 11. - Održana XXIV sjednica Gradskog vijeća


09.11.2015

Pod predsjedanjem predsjednika Prospera Vlahovića, 9. 11. 2015. u Gradskoj vijećnici u Starome Gradu s početkom u 17:30 sati održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Nakon što je predloženi Dnevni red, bez izmjena i dopuna, jednoglasno usvojen (sa 13 glasova "za"), bez primjedbi vijećnici su usvojili Zapisnik sa prethodne (23.) sjednice Vijeća održane dana 9. 10. 2015. godine. Poslije postavljenih vijećničkih pitanja na koja je odgovarao gradonačelnik Vinko Maroević sa suradnicima, Vijećnici su, uz kraću raspravu, jednoglasno usvojili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2015. godinu za razdoblje od 1. 01. do 30. 06. 2015. godine. Također jednoglasno i uz kraću raspravu, usvojeno je i Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine, a s istim brojem glasova (13 "za") donesen je i Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Zogonke (T1). Na kraju sjednice, Vijeće je sa 10 glasova "za", jednim glasom "protiv" i dva suzdržana glasa donijelo odluku po zamolbi T. D. "Tinnio" d.o.o. o dvomjesečnoj deblokadi računa.

Sjednici Gradskog vijeća prethodile su sjednice nadležnih radnih tijela: Odbora za proračun i financije (9. 11. 2015. u 8:00 sati); Gradskog urbanističkog odbora (9. 11. 2015. u 10:00 sati) i Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost (9. 11. u 17:15 sati).

 

Opći akti doneseni na 24. sjednici Gradskog vijeća, sukladno Statutu i Poslovniku,. bit će objavljeni na internetskoj starnici Grada Staroga Grada, na linkovima: Važniji opći i drugi akti", podlinku "Akti Gradskog vijeća", Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2015. godinu za razdoblje od 1. 01. do 30. 06. 2015. objavit će se na linku "Propračun Grada", a Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Zogonke (T1) na linku "Prostorno planiranje", podlinku " Ostali prostorni planovi".

 

Opći akti doneseni na 24. sjednici Vijeća objavit će se u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 11/15.

developed by Nove vibracije