Novosti

Održana XXI sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


28.07.2015

Nakon što je jednoglasno (sa 11 glasova "za") prihvaćen predloženi Dnevni red, iz kojeg su, zbog do sjednice Vijeća neishođene prethodne suglasnosti MUP-a Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Sektora policije, izostavljene točke 6. i 7.: Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa u gradu Starome Gradu i Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, usvajanjem Zapisnika sa prethodne (20.) sjednice Vijeća započela je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održana u Gradskoj vijećnici dana 27. 07. 2015. godine, s početkom u 18:00 sati. U nastavku sjednice vijećnici su gradonačelniku i njegovim suradnicima postavljali vijećnička pitanja te na iste dobili usmene odgovore. Na neka od njih bit će, sukladno Poslovniku odgovoreno pisanim putem. Sa 11 glasova "za" Vijeće je prihvatilo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2014. godinu kao i izvještaje o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Staroga Grada za 2014., Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Staroga Grada za 2014., Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2014., Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2014. i Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2014. godinu. Također sa 11 glasova „za“ prihvaćene su Izmjene i dopune (rebalans) Proračuna Grada Staroga Grada za 2015. godinu kao i Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Staroga Grada za 2015., Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Staroga Grada za 2015., Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2015., Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2015. i Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2015. godinu. Vijeće je sa 10 glasova „za“ i jednim suzdržanim glasom donijelo Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanje javnih parkirališta i upravljanje javnim parkiralištima, kojom je obavljanje tih poslova povjereno trgovačkom društvu Komunalno Stari Grad d.o.o., a sa 11 glasova „za“ donesena je Odluka o osnivanju Poduzetničke zone „Vrbanj“. Temeljem prijedloga ovlaštenih predlagatelja, prethodnog očitovanja Komisije za javna priznanja i mišljenja Gradonačelnika Grada Staroga Grada, vijećnici su donijeli odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Staroga Grada u 2015. godini. Povelja zahvalnosti Grada Staroga Grada (10 glasova „za“ jedan suzdržan) dodijeljena je Berislavi Ćurčin – za dugogodišnji kontinuirani doprinos promicanju Grada Staroga Grada proizvodnjom, prezentacijom i plasmanom autohtonih poljoprivrednih proizvoda, od kojih većina nosi oznaku kvalitete „Hrvatski otočni proizvod“. Skupna nagrada Grada Staroga Grada (11 glasova „za“) dodijeljena je Eskadrili transportnih helikoptera (ETH) 93 Zrakoplovne baze HRZ i PZO – za iznimna dostignuća na području hitnog medicinskog prevoženja sa područja otoka Hvara i drugih otoka, dok je pok. Andru Gabeliću (11. glasova „za“) posthumno dodijeljena Osobna nagrada Grada Staroga Grada – za izniman doprinos novom-kompleksnom sagledavanju ustanka pučana otoka Hvara pod vodstvom Matija Ivanića – od preduvjeta koji su mu prethodili do posljedica koji je ustanak imao. Don Mariju Zelanoviću Vijeće je (9 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa) dodijelilo Nagradu za životno djelo – za višedesetljetno uspješno i vrlo zapaženo svećeničko djelovanje i općekulturni doprinos. Rješenjem Gradskog vijeća (10 glasova „za“) Grad je kao investitor oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju društvenih prostorija i svlačionice na nogometnom igralištu u Vrbanju.

Svi opći akti doneseni na 21. sjednici Gradskog vijeća bit će objavljeni na ovoj internetskoj stranici na linku „Važniji opći i drugi akti“, podlinku „Akti Gradskog vijeća“ i u „Službenom glasniku Grada Starog Grada“, broj 7/15.

developed by Nove vibracije