Novosti

U pripriremi Zakon o procjeni nekretnina


29.05.2015

Predloženim Zakonom uređuju se osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikog grada u provedbi ovog Zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, te njihova evaluacija za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj neovisno u čijem su vlasništvu
Na temelju predloženog Zakona formirala bi se procjeniteljska povjerenstva na razini županija i velikih gradova, pristupilo bi se formiranju zbirke kupoprodajnih cijena i automatskoj razmjeni podataka prema ključevima korisnika za cijelu državu (županije i veliki gradovi), te bi izdavanje izvadaka iz zbirke bilo u nadležnosti upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kvalitetni podaci o realiziranom prometu nekretnina, jedan su od tri temeljna stupa procjenjivanja, pa je na tom planu prilikom izrade prijedloga Zakona uspostavljena suradnja sa Ministarstvom financija, Poreznom upravom kako bi se formulirao kvalitetan normativni okvir za prikupljanje i evidentiranje podataka o realiziranom prometu nekretnina. Daljnjom evaluacijom prikupljenih podataka i formiranjem Informacijskog sustava tržišta nekretnina (eNekretnine) u čijem su sastavu Zbirke kupoprodajnih cijena, omogućilo bi se i Poreznoj upravi kvalitetnije donošenje odluka iz svog djelokruga. Također predloženim Zakonom, prilikom formiranja procjeniteljskih povjerenstava pri jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uključuje se i predstavnike Porezne uprave radi boljeg uvida u evaluaciju podataka. Novim Zakonom propisuju se i prekršaji odgovarajuće kazne za pravne i fizičke osobe u slučaju nepridržavanja odredaba ovog Zakona, te nužna područja znanja za izradu procjena vrijednosti nekretnina.
Predloženi zakon na sustavan način uređuje pitanja procjene vrijednosti nekretnina, te će na taj način doprinijeti pravnoj sigurnosti za investitore i vlasnike nekretnina.

 

developed by Nove vibracije