Novosti

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada


19.05.2015

Donošenjem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada (Odluka je donesena na XIX sjednici Gradskog vijeća, dana 7. 05. 2015.) započeo je postupak izrade trećih po redu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada. Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 3/15 11. 05. 2015. a stupila je na snagu 19. 05. 2015.

 

Tekst Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada i Obavijesti možete naći na linku "Prostorni planovi", podlinku "Prostorni plan uređenja Grada Staroga Grada".

 

 

developed by Nove vibracije