Novosti

Dominikanski samostan i crkva sv. Petra Mučenika - kulturno dobro


15.05.2015

Nakon što su dugo godina imali status objekata pod preventivnom zaštitom, Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 12. 05. 2015., Dominikanski samostan i crkva sv. Petra Mučenika u Starome Gradu dobili su status kulturnog dobra.

Dominiknski samostan osnovao je 1479. otac German iz Piacenze, član lombardske provincije. Samostanska crkva sv. Petra završena je i posvećena 1488. Stara crkva od koje je danas sačuvana samo apsida. Nakon što su 1571. samostan poharali Turci, crkva je obnovljena 1682., a 1893. stara je crkva srušena i sagrađena nova. Renesansni zvonik na sjeveroistočnom dijelu samostana započet je 1479. U samostanu je smještena bogata knjižnica sa više od 20.000 svezaka, te arhiv u kojemu su sačuvani dokumenti iz Staroga Grada i hvarskog dominikanskog samostana. Samostan čuva i numizmatičku zbirku, te arheološku zbirku u kojoj su izloženi najstariji natpisi na grčkom jeziku kao svedočanstva života u nekadašnjem farosu, rimski nadgobni spomenici itd ...

 

Više na: hr.wikipedia.org/wiki/Crkva_sv._Petra_u_Starom_Gradu

developed by Nove vibracije