Novosti

Održana osnivačka Skupština KUD-a "Pašavjen" - Stari Grad


11.05.2015

Dana 11.5.2015. u prostorijama Staračkog doma u Starome Gradu održana je Osnivačka Skupština KUD-a "Pašavjen" - Stari Grad. U prisutnosti 12 članova od ukupno 15 jednoglasno je za predsjednicu KUD-a izabrana Ivana Sanseović. Tajnica je Jasenka Bosnić, blagajnica Stivena Pajina a likvidaturu će voditi knjigovodstveni servis Bilanca 222.
Prvi nastup će biti 30.5.2o15. u Hvaru na proslavi 40 godina postojanja KUD-a "Šaltin" iz Hvara.
I dalje se primaju novi članovi, a zainteresirani se mogu javiti na broj telefona
095 537 4752 ili 095 558 9285.

developed by Nove vibracije