Novosti

Održana XIX sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


08.05.2015

8. 05. 2015. s početkom u 17:00 sati, pod predsjedanjem predsjednika Prospera Vlahovića, u prostoriji Gradske vijećnice u Starome Gradu, održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Nakon što je povodom Dana pobjede nad fašizmom (9. 05.) minutim šutnje odana počast svim poginulim antifašistima u Drugom svjetskom ratu, te usvajanja predloženog Dnevnog reda (s jednom dopunom) i Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, postavljena su vijećnička pitanja na koja je odgovarao Gradonačelnik Vinko Maroević sa suradnicima., U daljnejm tijeku sjednice, vijećnici su sa 9 glasova "za" (jednoglasno) prihvatili Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine. Povodom razmatranja problematike istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu (vijećnicima je za ovu točku Dnevnog reda bio dostupan Netehnički sažetak odgovarajuće Strateške studije) uz iskazano odobravanje od strane većine vijećnika-sudionika u raspravi, konsenzusom je donesen zaključak kako istraživanje i eventualna eksploatacija ugljikovodika u Jadranu samo po sebi ne bi trebalo predstavljati značajniju opasnost, posebice ne u odnosu na moguće zagađenje okoliša i negativne utjecaje na turističke tijekove, ako se u samom postupku istraživanja a kasnije i u postupku eventualne eksploatacije, budu primjenjivali danas u razvijenim zemljama usvojeni visoki tehnički i tehnološki standardi kojima jse postiže visok stupanj sigurnosti istraživanja i eksploatacije. U zaključki je posebno naglašeno kako Republika Hrvatska prilikom ugovoranja realizacije ovoga potencijalno financijski isplativog projekta, uz odgovarajuću dozu opreza, posebnu pozornost treba posvetiti preciznom ugovaranju konkrenih mjera što djelotvornije zaštite okoliša kao i aktivnosti na izbjegavanju svih mogućih negativnih utjecaja na turizam, a podredno i drugih mogućih štetnih posljedica njegove realizacije. Sa 9 glasova "za" Vijeće je donijelo Odluku o izradi III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Staroga Grada, čine je započet postupak usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada sa Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije. Predstojećim izmjenama i dopunama u Prostorni plan će se implementirati Konzervatorska podloge kulturnog krajolika Starogradsko polje, koja će poslužiti kao stručna podloga u dijelu koji se odnosi na određivanje mjera za zaštitu i unapređenje kulturnog krajolika, uvjeta uređenja i korištenja prostora te provedbe zahvata u prostoru Starogradskog polja. Također sa 9 glasova "za" Vijeće je donijelo Odluku o naknadi za razvoj, kojom je naknada za razvoj radi osiguranja ravnomjernog razvoja vodoopskrbe na području otoka Hvara koja se plaća kroz ukupnu cijenu m3 potrošene vode, smanjuje odnosno utvrđuje i iznosu od 1,00 kuna (do sada je ova naknada bila utvrđena u iznosu od 1,50 kuna). Sa 9 glasova "za" Vijeće je prihvatilo Ispravak Odluke o naknadi za rad Gradonačelnika Grada staroga Grada koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa. Povodom zamolbe Udruge Faros Z.B.O.R.S: Faros da se uz ovogodišnje dvadeseto odbilježavanje obljetnice povijesnog rođendana grada Farosa, na Dnevni red sjenice Vijeća uvrsti tema o pjesniku Petru Hektoroviću kao "prvom turistu u Hrvata", a što bi se trajno oblilježilo postavljanjem brončane spomen ploče na za to odgovarajućem jestu, Vijeće je donijelo zaključak kojim se ideja i inicijativa Udruge pozdravljaju i načelno podržavaju, uz iskazano mišljenje da predložena tema zahtijeva prethodnu stručnu valorizaciju i znanstvenu verifikaciju.

 

 

Opći i pojedinačni akti doneseni na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada bit će objavljeni u "Službenom glasniku grada Starog Grada", broj 3/15), te na ovoj internetskoj stranici, na odgovarajućim linkovima

developed by Nove vibracije