Novosti

Svi podaci o prostornim planovima Grada Staroga Grada na jednom mjestu


18.02.2015

Na linku "Prostorni planovi", podlinku "Ostali prostorni planovi" zainteresirani građani mogu naći Pregled faza postupaka izrade i donošenja prostornih planova Grada Staroga Grada, kao i Pregled mjera i aktivnosti na izradi i donošenju prostornih planova na području Grada Staroga Grada u 2015. godini.

 

 

 

Također na istom linku mogu se naći: Izvješće o stanju u prostoru Grada Staroga Grada za prethodno razdoblje (2010. - 2014.), Zaključak o utvrđivanju prioriteta izrade i donošenja prostornih planova Grada Staroga Grada u 2015. godini i sve važeće Odluke o izradi prostornih planova (kao i o izradi njihovih izmjena i dopuna) kao i važeće Odluke o donošenju prostornih planova Grada Staroga Grada(kao i o donošenju njihovih izmjena i dopuna).

developed by Nove vibracije