Novosti

Započeo postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna UPU-a Široki rat


17.02.2015

Nakon što je 17. 02. 2015. godine stupila na snagu Odluka Gradskog vijeća Grada Staroga Grada o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja (UPU) Široki rat, započeo je postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna toga Plana.

 

 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Široki rat, Obavijest o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Široki rat i nacrt Izmjena i dopuna UPU-a Široki rat (grafički dio) nalaze se na linku "Prostorni planovi", podlinku "Ostali prostorni planovi", a objavljena je i na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr

developed by Nove vibracije