Novosti

Ishođena građevinska dozvola za uređenje dijela obale u Starome Gradu - predio Priko


13.02.2015

Po zahtjevu Investitora - Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Hvar, izdao je građevinsku dozvolu za zahvat u prostoru – uređenje dijela obale Stari Grad – predio Priko, sa privezima za veća i mala plovila (komercijalni vezovi). Nakon što građevinska dozovla postane pravomoćna, slijedi javno nametanje i odabir izvođača radova, te sklapanje ugovora s izvođačem.  Procjenjuje se da bi radovi mogli započeti koncem ožujka ove godine.

 

 

developed by Nove vibracije