Novosti

Lastavice na starogrojskoj peškariji


06.02.2015

Uz uobičajenu ponudu svakovrsne ribe, kupci i slučajni prolaznici na starogradskoj ribarnici jutros su imali priliku vidjeti za naše prilike rijetku ribu - morsku lastavicu. Dva primjerka ove neobične ribe ulovio je starogradski ribar Toni Jurić, a javnosti ih je donijevši h na "peškariju" "predstavila" njegova supruga Mira. Prema podacima dostupnim na Wikipediji, lastavice spadaju u tzv. ribe poletuše, a u Jadranu (iako su rijetke) ima ih nekoliko vrsta.

developed by Nove vibracije