Novosti

Najava edukacije: EU fondovi u sektoru sporta - prijavite se!


04.02.2015

EU PROJEKTI tim, 25. veljače 2015. organizira jednodnevnu edukaciju na temu „EU fondovi u sektoru sporta“. Edukacija će se održati u Zagrebu, u Almeria Centru na adresi Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati.
Cilj edukacije je po prvi puta sustavno predstaviti mogućnosti financiranja iz EU fondova projekata iz sektora sporta, prikazati koji su uvjeti sudjelovanja u istima te koliki iznosi su na raspolaganju. Sportski djelatnici saznati će sve o financijskoj perspektivi 2014. – 2020., strukturnim fondovima i programima Unije koji su odnedavno na raspolaganju u sektoru sporta i koje dosad nije bilo moguće koristiti za potrebe ovog sektora.

Detaljnije informacije sa svim potrebnim podacima (poziv, program, prijavnica) svi zaniteresirani mogu naći na www.eu-projekti.info/najava-edukacije-eu-fondovi-u-sektoru-sporta

developed by Nove vibracije