Novosti

Hrvatska zajednica županija ne podržava Nacrt Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama


03.02.2015

Članovi Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija na svojoj su 34. sjednici održanoj prošli tjedan, raspravljali o tematici upravljanja pomorskim dobrom te prihvatili i podržali zaključke jadranskih županija o Nacrtu Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Jadranske županije se protive uplitanju u politiku osnivanja županijskih lučkih uprava, raspodjeli prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja i oduzimanju poslova koncesioniranja, ali i upozoravaju na neusklađenost Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sa Zakonom o koncesijama u dijelu koji se tiče drugostupanjskog tijela u sporovima. „Mi smo prije ovog imali još jedan Nacrt zakona na kojeg smo imali brojne primjedbe. U međuvremenu, umjesto da se primjedbe riješe, dobili smo novi Nacrt koji je puno gori od prvog. Primjedbe svih jadranskih županija bile su identične, bez ikakvih političkih natruha. Nacrt nije dobar, treba ga doraditi i popraviti i tek onda pustiti u proceduru“, istaknuo je Nikola Dobroslavić, župan dubrovačko-neretvanski.

„U ovom primjeru se pokazuje sinergija hrvatskih županija, neovisno o stranačkoj pripadnosti županijskih čelnika. Ovaj Nacrt zakona guši županije i uvodi potpuni kaos u sustav koji je odlično funkcionirao“, istaknuo je Tomislav Tolušić, predsjednik Hrvatske zajednice županija i virovitičko-podravski župan.

Hrvatska zajednica županija uputila je Mišljenje o nacrtu Zakona Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u studenom 2014. godine. Prema mišljenju članica Zajednice predložena rješenja u Zakon ne udovoljavaju zahtjevima za unapređenje upravljanja pomorskim dobrom, već se naprotiv narušava postignuti nivou u upravljanju od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Isto tako ne otklanja nesukladnosti koje su utvrđene u postojećim propisima, ne uređuje razgraničenja ovlasti na moru izvan ingerencija jedinica lokalne samouprave i ne pruža sigurnost potencijalnim investitorima za ulaganje u pomorsko dobro. Uz to ponovno se oduzima dio prihoda županija iz naknada na koncesije i uplata vlasnika brodica sve u korist države i još veće centralizacije što je glede pomorskog dobro posebno osjetljivo. Hrvatski župani očekuju od Ministarstva pomorstva dodatno savjetovanje s jedinicama područne (regionalne) samouprave koje su ponudile i svoje stručne kapacitete kako bi novi Zakon bio kvalitetan, primjenjiv i usklađen sa svim europskim zakonodavnim okvirima.

Preneseno iz lokalnahrvatska.hr/vijest.php

developed by Nove vibracije