Novosti

Doneseni i/ili u izradi godišnji opći i drugi akti Gradonačelnika


02.02.2015

Početkom godine Gradonačelnik Grada Staroga Grada donosi određene opće i pojedinačne akte koji se kao provedbeni propisi važećih zakonskih i podzakonskih akata te općih akata Gradskog vijeća Grada Staroga Grada primjenjuju tijekom cijele godine. Akti o kojima je riječ odnose se na različite djelatnosti iz djelokruga i nadležnosti Grada Staroga Grada: korištenje javnih površina, uređenje prometa, zaštitu i spašavanje, službeničke odnose, upravljanje pomorskim dobrom, javnu nabavu i sl. Tako su do sada doneseni slijedeći akti:

1. Iz oblasti korištenja javnih površina:

1.1. Rješenje o visini zakupnine javnih površina u Gradu Starom Gradu za 2015. godinu,

2. Iz oblasti uređenja prometa:

2.1. Rješenje o određivanju novčane naknade za prometovanje motornih vozila u zonama stalne zabrane prometa vozilima na motorni pogon na području Grada Starog Grada za 2015. godinu,

3. Iz oblasti zaštite i spašavanja:

3.1. Program pripreme sustava zaštite i spašavanja za zimsko razdoblje 2014/2015. godine
3.2. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja (godišnje ažuriranje)
dok su u fazi donošenja:

4. Iz oblasti službeničkih odnosa:

4.1. Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2015. godinu


5. Iz oblasti korištenja javnih površina:


5.1. Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Grada Starog Grada za 2015. godinu,

U pripremi (izradi) su:


1. Iz oblasti upravljanja pomorskim dobrom:


1.1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Staroga Grada za 2015. godinu


2. Iz oblasti javne nabave:


2.1. Plan nabave za 2013. godinu,
2.2. Izvješće o javnoj nabavi u 2012. godini

 

 

Navedeni opći akti bit će objavljeni u „Službenom glasniku Grada Staroga Grada“ i na web stranici Grada Staroga Grada www.stari-grad.hr, na linku „Važniji opći i drugi akti“, podlinku „Akti Gradonačelnika“.

developed by Nove vibracije