Novosti

Sjednica radne skupine Udruge Gradova RH za sustav lokalne samouprave - pravna zaštita zatražit će se izvan Republike Hrvatske


02.02.2015

Radna skupina za sustav lokalne samouprave Udruge gradova Republike Hrvatske održala je 29. siječnja 2015. svoju sjednicu na kojoj je raspravljano o tijeku i zauzetim stajalištima u vezi s ocjenom usklađenosti Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s Ustavom Republike Hrvatske. Članovi Radne skupine izrazili su neslaganje te bojazan radi lakoće kojom Ustavni sud Republike Hrvatske prelazi preko činjenice da pri izmjeni krucijalnog propisa koji uređuje financiranje lokalne samouprave, nisu bile konzultirane lokalne jedinice, premda Europska povelja o tome sadrži decidirane i nedvojbene odredbe. Zaključeno je da se pravna zaštita potraži izvan Republike Hrvatske te da se prikupi praksa i sva zauzeta stajališta institucija u okviru Vijeća Europe i Europske unije koja imaju utjecaja na provedbu konzultiranja u zemljama članicama. Raspravljano je i o zahtjevima Ministarstva financija za povrat sredstava pomoći parcijalnom PPDS u 2014. godini te je odlučeno da se pripremi Zahtjev za davanjem vjerodostojnog tumačenja odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o upravljanju državnom imovinom, sve u kontekstu obaveza plaćanja komunalne naknade od strane tijela državne vlasti i uprave.

Za novu voditeljicu Radne skupine za sustav lokalne samouprave izabrana je gđa Helena Masarić, pročelnica iz Grada Opatije. Kolegici Masarić čestitamo na izboru i želimo uspješan rad!

 

Preneseno iz: lokalnahrvatska.hr/vijest.php

 

NAPOMENA: Odlukom U-I-8069/2014 i U-I-55/2015, od 23. siječnja 2015. Ustavni sud republike Hrvatske odbio je zahtjeve Gradske skupštine Grada Zagreba i Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 1. i članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 147/14.).
 

developed by Nove vibracije