Novosti

Iz povijesti Paiza - otvorenje obnovljene Osnovne škole


19.12.2014

Potaknuti fotografijom sa otvorenja obnovljene Osnovne škole Petra Hektorovića u Starome Gradu (tadašnje Osnovne škole Pavla Vranjicana), 29. 11. 1968. godine, objavljenom na faros news.hr objavljujemo još jednu fotografiju sa toga za Stari Grad povijesnog događaja. Na fotografiji su: Teo Domančić - tadašnji učenik 8. razreda (za mikrofonom - recitira pjesmu koju je tom prigodom sam napisao); a na bini su još: s desna na lijevo: Mladen Bajić, Rade Čavić, Luka Antunović, Vinko Franetović Fjaka, , Anđelo Roić, Ivo Runac, Vinko Kovačević Nane i Luka Matulić.
 

developed by Nove vibracije