Novosti

Za one koji žele znati više: Predsjednički izbori 2014.


15.12.2014

U Narodnim novinama, br. 137/14 objavljena je Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske koju je donijela Vlada RH na temelju članka 3. stavka 1. i članka 4. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske.Kandidate za predsjednika Republike Hrvatske mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno ili skupno. Posljednji dan roka za zaprimanje kandidature bio je 6. prosinca 2014. Prema čl. 7. i 8. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske kandidati za predsjednika Republike Hrvatske moraju biti predloženi od jedne ili više političkih stranaka i podržani pravovaljano prikupljenim potpisima od najmanje 10.000 birača, ili koji su predloženi od birača na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 10.000 njihovih potpisa. Izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske donesene su neke novine tako da se čl. 15. na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora, zabranjuje svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata za predsjednika Republike Hrvatske te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela, tako da izborna šutnja više ne traje cijeli dan održavanja izbora, već samo do zatvaranja birališta. Članak 16., koji se odnosio na nadoknadu troškova kampanje za kandidate koji dobiju barem 10% glasova na ovim izborima, prestao je vrijediti 3. ožujka 20 14. godine stupanjem na snagu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe čije se odredbe primjenjuju na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata na izborima za predsjednika Republike Hrvatske. Sukladno Odluci – izbori za Predsjednika Republike Hrvatske održat će se u nedjelju, 28. prosinca 2014. Ovlasti predsjednika propisane su odredbama Ustava Republike Hrvatske (čl. 94.-107.). Tako prema čl. 94. Ustava predsjednik predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti te odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Više o instituciji predsjednika Republike Hrvatske te izbornom sustavu na Pravnom portalu www.ingbiro.hr/pdf/newsletter122014.pdf

developed by Nove vibracije