Novosti

Ekocijan d.d.d. - Obavijest o akciji deratizacije o. Hvara


14.12.2014

Ekocijan d.d.d. obavještava da će se u razdoblju od 15. prosinca do 20. prosinca 2014. godine obavljati obvezna (preventivna) akcija deratizacije na području otoka Hvara prema slijedećem rasporedu:

15.12. - 17.12. 2014. - Općina Jelsa sa prigradskim naseljima (Vrboska, Svirče, Pitve, Ivan Dolac, Zavala, Poljica, Zastražišće i Gdinj).

 

18.12. - 20.12. 2014. - Grad Stari Grad sa prigradskim naseljima (Vrbanj, Dol,  Rudina i Basina).

Poslovi će biti obavljeni prema Provedbenom planu obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Splitsko dalmatinske županije u 2014. godini, odnosno prema izvodima Plana za pojedine gradove i općine.

developed by Nove vibracije