Novosti

Program rada Županijske skupštine SDŽ - poziv za sudjelovanje u izradi


08.12.2014

Člankom 45. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09 i 2/13) utvrđeno je da Županijska skupština donosi Program rada kojim utvrđuje poslove i zadaće iz svog djelokruga koji će se izvršiti u određenom programskom razdoblju.

 


Program rada temelji se na provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje djelokrug Županijske skupštine putem donošenja akata i rasprave određenih pitanja. Važan dio Programa rada trebaju biti teme od zajedničkog interesa za gradove i općine u sastavu Županije, te od interesa za Županiju kao cjelinu.

Slijedom navedenog pozivamo Vas na dostavu prijedloga za izradu Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2015. godinu.

 

Više na: www.dalmacija.hr/novosti/clanak/2717/program-rada-zupanijske-skupstine-splitsko-dalmatinske-zupanije-za-2015-godinu--poziv-za-sudjelovanje-u-izradi

developed by Nove vibracije