Novosti

Izvještaj o radovima na crkvi Sv. Nikole


03.12.2014

Protekle jeseni na Crkvi Sv Nikole izvodili su se konstruktivno sanacijski radovi na sakristiji. Prvo se u sjevernom dijelu temeljne stope salio beton kako bi se zid sanirao i spriječilo daljnje pukotine na zidovima. Naime, zbog različite nivelacije terena došlo je do slijeganja i pucanja zidova koji su bili vidljivi na istočnom dijelu sakristije i na svodu unutar nje. Nakon učvršćivanja sjevernog temelja, prišlo se sanaciji istočnog zida sakristije karbonskim trakama i pukotine na svodu karbonskom mrežom. Unutarnji zidovi ponovno su ožbukani i obojani bojom kojom je sakristija nekoć bila obojana. Promijenile su se na podu sakristije dotrajale tegule – matunele a čitav pod premazan je lanenim uljem. Istočni prozor koji je zbog starosti dotrajao, promjenjen je kao i elipsoidni prozor s južne strane sakristije. U tijeku su restauratorski radovi na ormarima kako bi im se vratio prvotni sjaj. Istočni zid crkve, koji se nalazi između oltara i glavnog broda ponovno je ožbukan, nakon što se prethodno otukla stara dotrajala žbuka. Istočni zid je dosta vlažio što je bilo najvidljivije na žbuci s unutarnje strane. Ako iduće godine budu odobrena sredstva od strane Ministarstva kulture RH, uredile bi se fuge na vanjskim zidovima crkve i izvela drenaža oko zidova crkve čime bi se spriječilo da crkva ubuduće vlaži. Time bi u potpunosti završili građevinsko sanacijski radovi na Crkvi sv. Nikole.


U ime odbora za obnovu, izvješće sastavio mr. sc. Vinko Tarbušković

developed by Nove vibracije