Novosti

Natječaj za provedbu Programa kreditiranja poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2014. godini.


30.11.2014

Za sve zainteresirane koji se žele baviti poljoprivredom, a uz to i agroturizmom Župan Splitsko-dalmatinske županije raspisao je Natječaj za provedbu Programa kreditiranja poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2014. godini. Natječaj je otvoren

Natječaj je otvoren 45 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranjaa objavljen je i na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

Cjeloviti tekst Natječaja sa prilozima (zahtjevi) možete naći na www.dalmacija.hr/natjecaji/id/2702/natjecaj-za-provedbu-programa-kreditiranja-razvitka-poljoprivrede-i-agroturizma-u-splitsko-dalmatinskoj-zupaniji-za-2014

i na oglasnim pločama Grada Staroga Grada,.

developed by Nove vibracije