Novosti

24. - 26. 06. - Festival divljeg cvjeća


25.06.2014

Festival divljeg cvijeća, koji će se održati u Starome Gradu od 24.- 26. lipnja 2014. godine dio je europskog projekta „Divlje cvijeće Europe“ a organizirat će se pod pokroviteljstvom Europske komisije i s zemljom partnerom Slovenijom.
Pored raznovrsnih događanja za vrijeme festivala kao što su prezentacije plodova Starogradskog polja, predavanja, koncerata, ovaj festival će biti povezan s Festivalom lavande koji se na otoku odvija u drugoj polovici lipnja. Otok Hvar bogat je florom i faunom a najbolja mjesta za pronalazak divljeg kopnenog i morskog bilja svakako su u okviru Starogradskog polja, duž obale, u šumama, te na prekrasnim Paklenim otocima koji su priznati kao “područje značajno za floru” sukladno Konvenciji o biološkoj raznolikosti.

Program Festivala divljeg cvijeća, Stari Grad 2014. možete pročitati u ovdje.

developed by Nove vibracije