Novosti

Kako odvjetnici profitiraju: Zarađujemo milijune na rušenju javnih natječaja


28.12.2013

Neki od državnih činovnika ni pet godina nakon brojnih tečajeva i dobivenih certifikata još ne znaju sastaviti dokumentaciju za javnu nabavu, što vješto koriste pojedine tvrtke i odvjetnici te na taj način dobro zarađuju. Prema nekim procjenama, u ovoj su godini odvjetnici i tvrtke na taj način zaradili oko milijun kuna.

 

Prvak u tome je zagrebačka tvrtka “Zaštita i sigurnost”, koja je navodno tako zaradila oko 720.000 kuna. Naime, ova je tvrtka u četiri mjeseca uložila 34 žalbe na dokumentaciju za nadmetanje, od toga su im četiri žalbe odbijene, a devet ih je još u postupku obrade, dok je preostali dio riješen u njihovu korist, što znači da je dokumentacija poništena s povratom troškova žalbe.
Što rade?

Što oni rade? Prelistavaju Elektronički oglasnik javne nabave i traže rupe u natječajnoj dokumentaciji, koje nisu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, a po punomoći neke od tvrtki koje su se natjecale i, dakako, izgubile. Zatim ulažu žalbe na to, a troškovi za to kreću se od 3000 do 27.000 kuna, ovisno o procijenjenom iznosu javne nabave.

U slučaju da se njihova žalba prihvati, naručitelj im je dužan isplatiti troškove žalbe te naknadu za odvjetnika. Pravo na žalbu ima bilo koja tvrtka registrirana za djelatnost kupoprodaje robe.

No, osim ove zagrebačke, među tvrtkama koje su se specijalizirale za ove postupke nalazi se i jedna vrgoračka – “Temptatio”, registrirana na Gorana Nizića. Žalila se ove godine u 12 postupaka, dvije su žalbe odbijene, a pet ih je povučeno. Tvrtku u sudskim sporovima zastupa Goranov brat, odvjetnik Dominik Nizić, koji se, prema riječima mnogih, dobro snalazi u ovom poslu i smatra da do ovih slučajeva dolazi isključivo zahvaljujući tromosti, nestručnosti i nezainteresiranosti državne administracije.

– Ova priča o natječajima i žalbama samo zorno pokazuje u kakvom nam se stanju nalazi administracija. Ako oni nakon pet godina raznih tečaja i dobivenih certifikata nisu u stanju sastaviti dokumentaciju za javnu nabavu, kako će onda vrednovati ponude i pratiti realizaciju ugovora? – pita se odvjetnik Nizić, ističući da se ne mogu pet godina činiti iste pogreške.

Nizić kaže da postoji dosta rješenja kad državna komisija ne prihvati žalbe na dokumentaciju, te ističe da je u ovom slučaju riječ o javnom interesu, kojem bi se svakako trebalo posvetiti puno više pozornosti.
Na meti su maleopćine, škole...

– Dnevno imamo 50 natječaja za javnu nabavu. Ako poduzetnici i građani to mogu pregledati za tri sata, onda ne vidim zašto to ne mogu učiniti u Upravi za sustav javne nabave i upozoriti naručitelje na propuste, a tada sigurno ne bi dolazilo do ovih slučajeva i plaćanja dodatnih troškova. Sve je stvar volje i želje državnih službenika – zaključuje odvjetnik Nizić.

Male općine i gradovi, škole, bolnice... institucije su koje najčešće prave pogreške u natječajnoj dokumentaciji za javnu nabavu i na meti su odvjetnika i tvrtki specijaliziranih za ovu vrstu posla. Prema riječima pojedinih odvjetnika, što ustanova ima manje stručnih kadrova, veća je vjerojatnost da će napraviti pogreške.

Međutim, do donošenja Zakona o javnoj nabavi 2008. godine odvjetnicima ovaj posao nije bio baš zanimljiv jer su mogli dobiti najviše 700 kuna. No, stvari su se promijenile, sada se troškovi žalbe procjenjuju prema procijenjenoj vrijednosti nabave, pa se ti iznosi kreću od 10.000 do nekoliko stotina tisuća kuna. Broj žalbenih postupaka povećao se za 15 posto ove godine u odnosu na prošlu i mogao bi se popeti na više od dvije tisuće.

S ovom situacijom upoznati su i u državnoj komisiji koja odlučuje o javnoj nabavi, no ruke su im vezane jer se sve radi po zakonu. Ministarstvo gospodarstva nadležno je za cijeli sustav javne nabave pa će biti zanimljivo pratiti kako će resorni ministar reagirati na ovu priču. Državna komisija, koja za svoj rad odgovara Saboru, već je upozorila na probleme odvjetničkih troškova.

MATE PRIMORAC

Najčešći razlozi za žalbe

1. Propisivanje dokaza financijske sposobnosti ne starijeg od 30 dana od dana početka postupka javne nabave, što je suprotno Zakonu o javnoj nabavi, kojim starost dokaza nije propisana;

2. propisivanje kataloških oznaka bez naznake “jednakovrijedan”, čime naručitelj upućuje na proizvod određenog proizvođača i pogoduje određenom gospodarskom subjektu, odnosno postupa suprotno načelu tržišnog natjecanja i zabrane diskriminacije;

3. propisivanje jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu većem od pet posto procijenjene vrijednosti nabave;

4. propisivanje dijela dokumentacije na stranom jeziku, što je suprotno Zakonu o javnoj nabavi, koji propisuje da dokumentacija za nadmetanje bude na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu;

5. traženje popisa ugovora o isporuci robe kao u predmetu nabave, čime se zahtijeva viša razina tehničke i stručne sposobnosti od minimalne razine propisa navedenim odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbi.

Rješenje problema

Problem s troškovima žalbe na dokumentaciju za nadmetanje vrlo je lako riješiti izmjenom Zakona o javnoj nabavi dodavanjem novog članka koji bi glasio:

“Gospodarski subjekt dužan je prije ulaganja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje iskoristiti pravo iz članka 31. Zakona i zatražiti izmjene dokumentacije za nadmetanje u dijelu za koji smatra da je nezakonit.”
– Uvođenjem ovakve odredbe u Zakon problem troška žalbenog postupka u vezi s nezakonitom dokumentacijom bio bi u cijelosti riješen – smatra odvjetnik Nizić.

 

 

Preneseno iz "Slobodne Dalmacije"

developed by Nove vibracije