Novosti

Održana 6. sjednica Županijske skupštine


26.12.2013

Sjednica je održana 23. prosinca pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Skupštine. Vijećnici su prihvatili programe o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu, predškolskom odgoju, u području rekreacije i športa Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu, kulturi i tehničkoj kulturi, zaštite kulturne baštine, sufinanciranja vjerskih zajednica, zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2013. godinu. Donesen je Program o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka te Program o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu. Većinom glasova prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. Ukupni prihodi i primici se planiraju u iznosu od 432,7 mil kn, što je što je 265 tis kn ili 0,1% manje od Rebalansa I. u 2013., odnosno 30,5 mil kn ili 7,6% više od 2012. Ukupni rashodi i izdaci se planiraju u iznosu od 459,2 mil kn, što je 265 tis kn ili 0,1% manje od Rebalansa I. u 2013., odnosno 63,1 mil kn ili 15,9% više od 2012. (u Rebalansu I. je raspoređeno 26,4 milijuna kuna rashoda i izdataka financiranih iz viška prethodnih godina). Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije te Zaključak o donošenju Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Brodomerkur d.d. – Skladište gospodarskog eksploziva „Sičane“, Općina Dicmo. Skupština je donijela odluke o mamjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Milna, predio uvala Vlaška, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica predio Njive – Pisak, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Okrug, predio ispred vile Mirjana, na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio ispred hotela Lav, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja, organiziranja posjećivanja, razgledanja i čuvanja Modre spilje na dijelu k.o. Komiža, predio otok Biševo, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k. o. Žeževica i k.o. Rogoznica, predio Vruja te na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Komiža, predio uvala Mezoporat, otok Biševo, koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma I kategorije – marine na dijelu k. o. Duće, predio između autokampa Galeb i ušća rijeke Cetine te na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Stobreč, predio ispred auto kampa. Donesena je odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe - korištenje cijevi za dovod i odvod (ispust) tehnološke vode za mrjestilište lubina i komarči na dijelu k.o. Donje Selo, predio Maslinica, Općina Šolta, Odluka o neprihvaćanju ponude pristigle na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma I kategorije – marine na dijelu k.o. Duće, predio između autokampa Galeb i ušća rijeke Cetine. Donošeno je niz zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra. Prihvaćeno je Rješenje o razrješenju članova i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Brač.
 

 

 

Izvor: dalmacija.hr

developed by Nove vibracije