Novosti

Gradonačelnik Vinko Maroević izabran za člana Otočnog vijeća


18.12.2013

Otočno vijeće je savjetodavno tijelo ministra za provođenje mjera i aktivnosti ukupnog održivog razvitka otoka koje se, temeljem članka 36. Zakona o otocima osniva pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova europske unije radi usklađivanja provedbe i nadzora nad provedbom Nacionalnog programa razvitka otoka i Zakona o otocima. Skupštine obalno-otočnih županija u Otočno vijeće biraju po tri predstavnika (osim skupštine Ličko-senjske županije koja bira jednog predstavnika).

 

 

Na 5. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane dana 11. 12. 2013.godine za članove Otočnog vijeća izabrani su: (Ivo Radica - gradonačelnik Grada Visa, Mario Meštrović - ravnatelj ustanove DES-a i Vinko Maroević - gradonačelnik Grada Staroga Grada.

developed by Nove vibracije