Novosti

Zakon o savjetima mladih – drugo saborsko čitanje


18.12.2013

Vlada Republike Hrvatske utvrdila je Prijedlog Zakona o savjetima mladih, tekst koji će poslati u drugo saborsko čitanje.

Djelomično su uvažene primjedbe Udruge gradova dane na tekst Prijedloga raspravljan ove jeseni u prvom čitanju, no zadržana su neka rješenja koja će teško biti moguće provesti u praksi. Jedna od većih novina je trajanje mandata savjeta mladih koje je produženo s dvije na tri godine, no ocjenjujemo da je postupak osnivanja savjeta mladih, kao i način komunikacije savjeta s tijelima gradske vlasti i uprave, propisan neadekvatno, previše formalno te nije ostavljena mogućnost samim lokalnim jedinicama da uređuju barem većinu pitanja koja se odnose na savjete mladih u gradovima.

 

Izvor: Udruga gradova u RH

 

Teks Konačnog prijedloga Zakona možete naći na www.udruga-gradova.hr/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/132.-2.pdf

 

Osvrt: Gradsko vijeće Grada Staroga Grada je na 1. radnoj sjednici održanoj dana 22. 07. 2013. pokrenulo postupak za izbor članova Savjeta mladih Grada Staroga Grada. Unatoč nekoliko javnih poziva za predlaganje kandidata objavljenih na ovoj stranici, nijedan od ovlaštenih predlagatelja do danas nije predložio niti jednog kandidata !!??

developed by Nove vibracije