Novosti

Božićni program (14. 12. 2013. - 18.01. 2014.)


18.12.2013

Božićni program Grada Staroga Grada za razdoblje od 14. do 31. prosinca 2013. godine pročitajte u nastavku:

 

 

BOŽIĆNI PROGRAM

14.12. - 17,30 h Program Dječjeg vrtića „Sardelice“ i nastup grupe Smoking kids kazališna dvorana Stari Grad


14.12. - 20,30 h Klapa Sinj i Faroski kantaduri Kazališna dvorana ( prihod se uplaćuje za uređenja crkve sv. Stjepana)


18.12. - 19,00 h Glazbena škola „Josip Hatze“ – dislocirani odjel Stari Grad - Božićni koncert


19.12. - 18,30 O.Š. P. Hektorović – Božićna školska predstava – Kazališna dvorana


20.12. - 11,30 h Dječja predstava i dodjela darova za djecu Dječjeg vrtića „Sardelice“ – Kazališna dvorana


20.12. - 20,00 h Božićni dar građanima - Grada Staroga Grada – Klapa „Podstrana“ (dobrovoljni prilog za uređenje crkve sv. Roka) – kazališna dvorana


- Božićni sajam – Program dnevnog boravka Stari Grad –foaje kazališne dvorane

22.12. -  19,30 AK P. Hektorović – Božićna predstava – Tvornica Djeda mraza Kazališna dvorana


22.12. - 18,00 Božićni sajam - maturanti Srednje škole - foaje kazališne dvorane (dobrovoljni prilog za ekskurziju)


24.12. - 11,30 Domjenak za građane – bakalar - ispred TZ Stari Grad


25.12. - 11,30 Promenadni koncert Hrvatske gradske glazbe


25.12 __ Božićna predstava, Crkva sv. Stjepana


26.12. -  17,30 koncert  A.Puklavec bariton i P. Kolarov klasična girata - Crkva sv. Stjepana


27.12. -  19,00 koncert mješovitog pjevačkog zbora GSU-a " Stella maris Hvar" i dječji pjevački zbor OŠ Petra Hektorovića Stari Grad,  Crkva sv. Petra mučenika (Dominikanski samostan)


27.12.-  18,30 klapa Rišpet - crkva sv.Duha Vrbanj


29.12. -  17,30 iza mise zbor sv.Reparate, Faroski kantaduri i predstava prvopričesnika 2013/2014 crkva sv. Stjepana


31.12. - 15,00 h promenadni koncert Hrvatske gradske glazbe

 

18.01. 2014. godine - 18:00 Predstava "Kako je Stanko smotanko ukrao Božić 2", Dramska skupina GSU-a "Stella maris Hvar".
 

developed by Nove vibracije