Novosti

18.12. - Božićni koncert Glazbene škole J.H., Dislocirani odjel Stari Grad


17.12.2013

Glazbena škola Josipa Hatzea, Dislocirani odjel Stari Grad organizira Božićni koncert, koj iće se održati u srijedu, 18. prosinca u Hrvatskom domu (Čitovnici) s početkom u 19:00 h.

 


PROGRAM:

 

 

1. Ivana Šerić (2.raz.), klavir, W.Gillock: "Queens minuet"
2. Korina Stančić (2.raz.), klavir, W.Gillock:"Summertime blues"
3. Mateja Dulčić (2.raz.), klavir, R.Schumann:"Vojnički marš"
4. Peroslav Škarpa (2. raz.), truba, S.Bolotin: "Minijatura"
5. Martina Škarpa (2.raz), klavir, P.I.Čajkovski: "Starofrancuska"
6. Noemi Dužević (2.raz.), klavir, J.Vanhal: "Sonatina"

7. Josipa Ivanković (3.raz), klavir, B.Bjelinski: "Kukavica"
8. Vinko Lučić Lavčević (3.raz.), truba, H.Vandercook: "Lyra"
9. Nives Ivanković (3. raz.), klavir, P.Book: "Fandango"
10. Zlata Bačić (3.raz.), klavir, J.S.Bach: "Menuet"
11. Dora Sansević (3.raz.), klavir, J.S.Bach: "Mali preludij"

12. Rino Plančić (4.raz.), truba, H.Purcell: "Trumpet tune"
13. Iris Bogdanić (4.raz.), klavir, M.Clementi: "Sonatina u C-duru"
14. Loris Tadić (4.raz.), klavir, J.S.Bach: "Mali preludij"
15. Ena Plančić (4.raz.), klavir, M.Clementi: "Sonatina u F-duru"

16. Toni Petrić (5.raz.), truba, J.Grgasević: "Ples"
17. Juraj Bogdanić (5.raz.), truba, J.Grgasević: "Igrajmo se"

18. Luka Tadić (6.raz.), klavir, B.B.Bentley: "Jesen"
19. Josip Vlainić (6.raz.), gitara, J.A.Logy: "Aria i Capriccio"
20. Martina Novak (6.raz), klavir, F.Chopin: "Valcer"
21. Toni Sansević (6.raz), truba,
Božićne: "We wish you a Marry Christmas"
"Zvončići"
22. Tomislav Petar Dužević: (6.raz), truba,
Božićne: "Adeste Fideles"
"Deck the Halls"

Nastavnici: Viktoria Vulas (klavir-SG) br:2,3,5,6,10.11,13,14,15,18,20.
Luki Gamulin (truba-SG) br:4,8,12,16,17,21,22.
Tomo Domančić (klavir-HV) br:7,9.
Vojana Jurić (klavir-JL) br:1.
Goran Cetinić Koča (gitara-JL) br: 19.

 

ČESTIT BOŽIĆ I NOVA GODINA 2014. !!!!!!!

developed by Nove vibracije