Novosti

12. 10. - Dan ljudskih prava


09.12.2013

Dan ljudskih prava označava borbu za naša prava i za sve one koji ih nemaju. Za sve one čija su prava i dostojanstvo ugroženi. Ovogodišnji dan nam je obavijen tugom i sjećanjem jer nas je napustio jedan od najvećih boraca za ljudska prava Nelson Mandela.


Opća deklaracija o ljudskim pravima potpisana je 10. prosinca 1948. godine. Tim danom ljudi su službeno postali ono što prije nisu bili. Sigurni. Slobodni. Neovisni. Iako deklaracija već odavno postoji, nečija prava su i dalje ugrožena, odnosno ne poštuje se ono što je napisano. Nacionalne manjine, stariji, nemoćni, socijalne skupine i drugi samo su dio onih koji se i dalje svakodnevno bore za svoja prava koja im društvo redovno uskraćuje.


Svjedoci smo groznim događajima koji nas okružuju i protiv kojih se svatko individualno mora boriti. Svjedoci smo raznim mučenjima, trgovinom ljudima, rasizmu, ksenofobiji, ratnim zločinima i genocidima. Svjedoci smo i još uvijek smrtnoj kazni za čije se ukidanje zalaže EU. Povod ovoj deklaraciji i naglašavanju da ljudi imaju pravo na život je upravo genocid za vrijeme drugog svjetskog rata kada nitko nije mario za prava na život, dostojanstvo, liječenje i zdravlje. Na kraju, nitko nije mario za slobodu, jednakost, razum. Jedno od najvećih dostignuća UN-a je svakako i ovaj dan.


Politika ljudskih prava EU odnosi se prvenstveno na zaštitu građanskih, političkih, socijalnih i kulturnih prava. Polazeći od pretpostavke da su ljudska prava univerzalna i nedjeljiva, EU aktivno promiče i štiti temeljna prava unutar svojih granica, kao i ljudska prava u odnosima s trećim zemljama.


Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava glavni je pravni instrument za zaštitu ljudskih prava u Europi i sve su države članice EU stranke Konvencije. Ustavom Republike Hrvatske svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.


Svi su pred zakonom jednaki. Isto tako Ustavom se svakom jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, kako bismo postali zdravstveni sustav u kojem je kvalitetna zdravstvena zaštita dostupna svima, prema načelima sveobuhvatnosti, dostupnosti i solidarnosti, navodi u priopćenju HZZO.

 

Izvor: www.emedjimurje.hr/opcenito/dan-ljudskih-prava-10-prosinca

developed by Nove vibracije